Κατάλογος προτεινόμενων έργων του Ταμείου Τεχνολογίας Καινοτομίας «Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία Επιστήμης και Τεχνολογίας 2020» της Σαγκάης (δεύτερη παρτίδα)